Vergoeding

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in bepaalde gevallen is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering. Ergotherapie wordt binnen de basisverzekering vergoed voor minstens 10 uur per kalenderjaar.

Fysiotherapie wordt bij mensen ouder dan 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket, tenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. In dat geval krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Uitzondering hierop betreft de behandeling voor etalagebenen, artrose aan een heup- of kniegewricht en COPD patiënten met GOLD II en hoger. Voor meer informatie in uw specifieke geval kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

  • Zitting fysiotherapie € 55,00
  • Zitting geriatriefysiotherapie € 55,00
  • Intake na verwijzing € 55,00
  • Screening, intake en onderzoek € 55,00
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 75,00
  • Toeslag uitbehandeling € 18,00
  • Rapporten € 85,00
  • Ergotherapie per kwartier € 19,00
  • Toeslag uitbehandeling ergotherapie € 29,00

Niet nagekomen afspraak
Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens een werkdag van tevoren) wordt afgebeld, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht.