Vergoeding

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar, vaak onder fysiotherapie of paramedische zorg.

Op www.defysiotherapeut.com staat vermeld op welke wijze de verschillende zorgverzekeraars de directe toegankelijkheid ondersteunen en in hoeverre fysiotherapie in aanvullende verzekeringen wordt vergoed.

Fysiotherapie wordt bij mensen ouder dan 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket, tenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. In dat geval krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed.

De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Uitzondering hierop betreft de behandeling voor etalagebenen, artrose aan een heup- of kniegewricht en COPD voor patiënten met GOLD II en hoger. Voor meer informatie in uw specifieke geval kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven

  • Zitting fysiotherapie € 35,00
  • Zitting geriatriefysiotherapie € 49,00
  • Intake na verwijzing € 49,00
  • Screening, intake en onderzoek € 49,00
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
  • Toeslag uitbehandeling € 16,50
  • Telefonische zitting € 18,00
  • Eenvoudige rapporten € 35,00
  • Rapporten € 54,00
  • Meer gecompliceerde rapporten € 70,00

Niet nagekomen afspraak
Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens een werkdag van tevoren) wordt afgebeld, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht.