Welkom bij Fysiotherapie Kwiek in Nuenen

Fysiotherapie Kwiek is een fysiotherapiepraktijk die zich specifiek richt op ouderen en volwassenen met een chronische aandoening. Er kunnen hulpvragen zijn op het gebied van bewegen bij neurologische aandoeningen, hart-, vaat- of longproblemen of na een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld na een hartoperatie of revalidatie na een nieuwe heup of knie kan het mogelijk zijn dat fysiotherapie aan huis wordt geadviseerd door uw arts. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Wij zijn gespecialiseerd in geriatriefysiotherapie en fysiotherapie in de thuissituatie.

Specialisaties

Wie zijn wij?

Afspraak maken?

DE PRAKTIJK

U bent van harte welkom. Ellen Raessens, Lieke Braam en Helga van der Kooij zijn de gespecialiseerde fysiotherapeuten van Fysiotherapie Kwiek.

Tijdens de eerste afspraak wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen Fysiotherapie Kwiek. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld waarin duidelijk wordt wat het doel, de frequentie en de duur van de behandeling is. De behandelingen kunnen dan, afhankelijk van uw situatie, plaatsvinden in onze praktijk of aan huis met een verwijzing van uw huisarts of specialist.

VERGOEDING

Fysiotherapie wordt bij mensen ouder dan 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket, tenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. In dat geval krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed.

De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden afhankelijk van uw aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Uitzondering hierop betreft de behandeling voor etalagebenen, artrose aan een heup- of kniegewricht en COPD voor patiënten met GOLD II en hoger. Voor meer informatie in uw specifieke geval kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bekijk hier een introductiefilm over Geriatriefysiotherapie